រចនាប័ទ្មរោងចក្រ

ទស្សនវិស័យ​របស់​យេ​ី​ង
ជាមួយ“ ក្រេឌីតកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យា - គោរពគុណភាពដំបូងនិងអាទិភាពអតិថិជន” ជាបាវចនារបស់ខ្លួនស៊ីភីអេហ្វមានឆន្ទៈសហការជាមួយមិត្តភក្តិនៅលើពិភពលោក។